xporn

biuro rachunkowe oferta Szczecin

Pośród przyjętych przez Radę Ministrów projektów ustaw jest nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. W przyjętym przez rząd dokumencie zapisano, że zniesienie numeru NIP nastąpi 1 stycznia 2013 roku. Dotąd planowano, że mężczyźni i kobiety, które nie prowadzą firmy i nie są płatnikami VAT NIP-u nie będą miały mieć od 1 stycznia 2012 roku. Po wejściu w życie nowego prawa spora większość Obywateli Polski do rozliczeń podatkowych będzie się posługiwała numerem PESEL.

REKLAMA : Szczecin biuro rachunkowe

Zgodnie z nowymi przepisami już od 1 lipca 2011 roku od ludzi fizycznych posiadających numer PESEL, a nie posiadających spółek albo nie będących płatnikami podatku VAT nie będzie można żądać NIP o ile nie jest to konieczne przepisami prawa. Z kolei od 1 stycznia 2012 roku zaplanowano zniesienie obowiązku aktualizowania danych w urzędach skarbowych. Aktualizowanie danych będzie konieczna wyłącznie w przypadku, gdy adres zamieszkania danej osoby będzie inny niż adres zameldowania.Taksa od rzeczy i usług (VAT od ang. – Value Added Tax – podatek od wartości dodanej) – jest podatkiem pośrednim, obciążającym w ostatecznym rachunku konsumenta finalnego.
Z założenia podatek VAT miał być neutralny dla przedsiębiorców. Taksa VAT jest wliczony w cenę towaru albo usługi przez sprzedawcę, który jest opodatkowany podatkiem VAT.
Podatek VAT jest płacony poprzez przedsiębiorców od uzyskanego obrotu (sprzedaży).

Zobacz : Szczecin biuro rachunkowe

If you like this articles, share it with your friend! Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! Reddit

More related articles

Comments are closed.