xporn

Czy na powierzchni wieków modyfikowały się postaci pogrzebu?

Na przestrzeni wieków zmieniały się formy pochówku człowieka. Grzebanie zmarłego wyglądało odmiennie w różnych kulturach zależnie od wyznawanej religii. W starożytnej Europie, ale również w Indiach zwykle palono ciało zmarłego wraz z pełnym jego dobytkiem, aczkolwiek na starym kontynencie niektóre ludy grzebały spalone prochy umarłych w urnach, które następnie składano w tzw. kurhanach. W niektórych rejonach Azji następował pogrzeb powietrzny – zwłoki pozostawiano na pożarcie zwierzętom, szczególnie drapieżnym ptakom. Pradawną, ale bardzo drastyczną z dzisiejszego punktu widzenia formą w Afryce było niegdyś zjadanie ciała zmarłego. W Afryce północnej – np. w Egipcie, mumifikowano ciała. W Chinach 1-2 tysiące lat p.n.e. pozostawiano zwłoki zmarłych w jaskiniach a także na platformach skalnych, nie stawiano więc na przykład. nagrobków granitowych (Warszawa). Dopiero w czasach nowożytnych przemiany obyczajów doprowadziły do radykalnej zmiany w sposobie grzebania zmarłych. Ci odczuli potrzebę zachowania szczątków zmarłych. Pojawiły się przydomowe grobowce lub miejskie cmentarze. Zmiana formy pochówku pozwoliła rozwinąć usługi kamieniarskie (Warszawa).  Cmentarze z usypanymi z ziemi grobami zmieniły się w ogromne metropolie pełne parcel. Dziś widuje się okazałe groby lub grobowce opracowane z trwałego materiału, jakim jest granit. Są one ponadto zdobione rzeźbami, tablicami czy symbolami religijnymi zaprojektowanymi z granitu. Kamieniarstwo (nagrobki Warszawa) umożliwia wyprodukować grób w dowolnej formie według wizji rodziny zmarłego.

If you like this articles, share it with your friend! Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! Reddit

More related articles

Comments are closed.