xporn

Jak dobrze szukać zdrową żywność?

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej kilka polskich gospodarstw zaczęło wygenerować – po spełnieniu restrykcyjnych warunków – żywność ekologiczną. Na niemodyfikowane warzywa, owoce jak również mięso jest aktualnie bardzo duży popyt. Ci po wielu publikacjach naukowych boją się towarów modyfikowanych genetycznie (GMO), która ma możliwość być szkodliwa dla zdrowia a także rakotwórcza. Żywność ekologiczna jest produkowana metodami rolnictwa ekologicznego z dbałością o wyeliminowanie wykorzystywania nawozów sztucznych a także pestycydów. Nawozy to środki używane w uprawie roślin w celu zwiększenia wysokości jak również jakości plonowania dzięki wzbogaceniu gleby w składniki pokarmowe niezbędne dla roślin oraz polepszeniu jej właściwości. Ze stosowaniem nawozów mineralnych wiążą się oprócz oczywistych dochody gotówki też szkody dla środowiska oraz człowieka, zwłaszcza zanieczyszczenia wód gruntowych a także powierzchniowych powodujące eutrofizację, zakwaszenie, odkwaszenie albo zasolenie gleb, nadmierne nagromadzenie w roślinach szkodliwych substancji, czyli przenawożenie i spore grono innych. Również środki ochrony roślin negatywnie wpływają na środowisko, a co za tym idzie – na przewód pokarmowy. Żywność, która nie jest umyta, a pokryta jest takimi środkami, może powodować biegunki i inne groźne choroby, a w skrajnych przypadkach – nawet zgon. Powinniśmy sadzić warzywa jak również owoce, których nasiona nie pochodzą z wątpliwych źródeł. Kupowana w sklepach żywność ekologiczna powinna być specjalnie oznaczona.

If you like this articles, share it with your friend! Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! Reddit

More related articles

Comments are closed.