xporn

Jak na przykład działają zawory bezpieczeństwa?

Zawór bezpieczeństwa to bardzo ważne urządzenie, jeżeli w naszym lokalu mieszkalnego albo warsztacie używamy na przykład kotłów bądź boilerów. Taki zawór otwiera się samoczynnie, gdy ciśnienie gazu (pary) przekroczy dopuszczalną wartość, co zapobiega eksplozji pojemnika oraz katastrofie w budynku. Niedużo kto wie, że wręcz zwyczajny czajnik ma prowizoryczny zawór bezpieczeństwa w postaci gwizdka. Pierwsze zawory bezpieczeństwa były stosowane już w starożytności. Dziś możemy wyróżnić trzy typy zaworów: grzybkowy, klapkowy i kulowy. Zawory bezpieczeństwa należy – by działały prawidłowo – poddawać konserwacji, regularnym przeglądom, nastawieniom, remontom zaworów bezpieczeństwa. Istnieją spółki, które oferują kompleksową obsługę w zakresie walidacji, przeglądów technicznych. Zajmują się one m.in.: nastawami na ciśnienie otwarcia; wymianą sprężyn w zaworach oraz naprawą sprzętów. Niektóre z nich na czas remontów lub regeneracji wypożyczają nabywcom własny sprzęt. Nastawy oraz naprawy mogą być wykonywane z odbiorem Urzędu Dozoru Technicznego albo bez niego.

If you like this articles, share it with your friend! Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! Reddit

More related articles

Comments are closed.