xporn

Jak ograniczyć korupcję w polityce?

Łapówka Robert Klitgaard zakładał, że zminimalizowanie korupcji na szczeblu politycznym będzie indukować spadek korupcji w odmiennych sferach życia społeczno – gospodarczo-politycznego. Uważam, że to spostrzeżenie jest trafne, ale w moim odczuciu powinno zaczynać się pracę z problemem u podstaw, czyli od edukowania obywateli. Koncepcją godną uwagi byłoby wprowadzenie programów edukacyjnych już w szkołach podstawowych i stopniowe rozwijanie ich w kolejnych stopniach kształcenia. To ze społeczeństwa pochodzą urzędnicy państwowi, politycy, sędziowie, itd. Należy jednak pamiętać, że efekty takich działań nie będą widoczne natychmiast – jest to długofalowa inwestycja w społeczeństwo, której skutki mogą być namacalne za 10-20 lat.

Dobrym przykładem jest też organizowanie akcji społecznych dotyczących tej problematyki. I tak, na przykład, ruch Normalne Państwo we współpracy ze Stowarzyszeniem Agencji Reklamowych zrealizował ogólnopolską kampanię „Nie daję / nie biorę łapówek”, mającą na celu zwrócenie uwagi na korupcję jako problem społeczny dotyczący wszystkich (logo akcji to pięść zaciśnięta w „figę z makiem”).

Można także rozważyć metodę Gormlay’a („droga modlitw i pięści” – z naciskiem na te drugie). Sądzę, że polskie społeczeństwo zrobiło już pierwszy krok w utworzeniu narzędzia, za pomocą którego można ścigać osoby skorumpowane. Mam na myśli Centralne Biuro Antykorupcyjne, które działa na podstawie ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym z dnia 9 czerwca 2006 r. (Dz. U. 2006 r. Nr 104, poz. 708). Biuro współpracuje, między innymi, z OLAF (Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Oszustw), Interpol, Europol, EPAC (Europejskimi Partnerami Przeciwko Korupcji)/EACN (Europejską Siecią Antykorupcyjną) oraz z oficerami łącznikowymi organów ścigania akredytowanymi w RP. W raporcie z działalności za 2010 rok odnajdujemy informację, że CBA zabezpieczyło mienie (łapówki) o łącznej wartości 11 mln złotych oraz, że przedstawiono 1625 zarzutów popełnienia przestępstwa wobec 517 osób. Niestety głównym problemem jest nieuchronność kary – otóż organ odpowiedzialny za karanie to prokuratura, która w 2010 umorzyła aż połowę postępowań przygotowawczych prowadzonych przez CBA… Jednym z głównych zarzutów wobec CBA jest jego upolitycznienie, co podważa jego skuteczność w niektórych aspektach.

Podsumowując, sądzę, że nie ma metod idealnych do zwalczania korupcji, która występuje w tak szerokiej skali, ale uważam, że liczą się każde próby jej ograniczania.

If you like this articles, share it with your friend! Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! Reddit

More related articles

Comments are closed.