xporn

Jak pracować legalnie w Skandynawii?

Z baczności na fakt przynależności Szwecji do Unii Europejskiej Polacy nie wymagają nijakich nadzwyczajnych zezwoleń na robotę w Szwecji ani tym wybitniej wiz pracowniczych. Pojedyncze co trzeba sprawić to po wjeździe należy wyrobić rozmiar identyfikacji podatkowej.

A oczywistym jest, postanawiając się na taki wyjazd, musimy obliczać się z tym, iż nie będą to wczasy, a żmudna praca po wielokroć w organizmie akordowym. Rekrutację na tego typu zbiór wykonywane są często przez specjalistyczne kompanii proponujące usługę w sprawdzaniu zlecenia, nie trzeba jednakże korzystać z ich posług, ponieważ wyliczają sobie za to zaskakująco obszerne należności, a nietrudno w ten sposób podarować się użyć wątpliwym rozjemcom, którzy po zbyciu pieniędzy często runą się pod glebę. Praca w Szwecji uporczywa się nie najgorszym wybyciem dla chcących zapracować ważną sumę w treściwym czasie.

Do rozpoczęcia pracy w Danii konieczny jest wyłącznie argument własny a także podaż zatrudnienia okazywana przez duńskiego pracodawcę. Aż 40% obcokrajowców zatrudnionych na duńskim rynku zatrudnienia konstytuują Polacy. Polscy podwładni są także bardzo respektowani przez duńskich pracodawców (szczegółowo podwładni filii budowlanej, np. monterzy). Pomimo rozwoju bezrobocia do 6% w duńskich towarzystwach nadal jest wiele nieograniczonych obszarów zatrudnienia. Najswobodniej wykryć prace w Kopenhadze i w pasie centralnej Jutlandii. Fatalniej jest w północnej Danii.

Kuchnia, łazienki i toalety, a także pokój telewizyjny znajdą się na obozu, na którym zdołasz rozstawić namiot. Od września do maja pracodawca gwarantuje zameldowanie w kilkuosobowych pomieszczeniach, jednak niestety musisz za nie dodatkowo opłacać. Również Norwegia jawi się w Polsce jako bardzo atrakcyjny rynek pracy. Jako robotnik wakacyjny będziesz otoczony duńskim zabezpieczeniem leczniczym, jednak musisz przywieźć ze sobą akt legalizujący fakt, że jesteś uściskany także zapewnieniem w Polsce. To bardzo fundamentalne, bo egzystuje 6-tygodniowa karencja zanim zyskasz praw do duńskich świadczeń. Jako podwładny sezonowy musisz zalegalizować się w resorcie zatrudnienia jako osobowość próbnie płacąca datki. Często formalności z tym scalone ustala pracodawca. Jeżeli będziesz działał w Danii krócej niż sześć miesięcy, masz uprawnienie dyskontować od podatku zaległemu duńskiemu fiskusowi kwotę prawie 600 koron na zatuszowanie kosztów pobytu.

 

If you like this articles, share it with your friend! Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! Reddit

More related articles

Comments are closed.