xporn

Jak zdobyć namiary na kancelarię adwokacką?

Zawód adwokata to zawód prawniczy, który polega na udzielaniu pomocy prawnej. Kancelaria adwokacka (Warszawa) lub zespół adwokacki to miejsce pracy adwokata. Zawodem pokrewnym jest radca prawny (Warszawa). Różnica między nimi polega na tym, że adwokat nie może pozostawać w stosunku pracy a radca prawny nie może pełnić funkcji obrońcy w sprawach karnych i karno-skarbowych.

Adwokat udziela nie tylko porad prawnych ale również sporządza opinie prawne i występuje przed sądami i urzędami. Kancelaria adwokacka pomoże wystąpić i uzyskać rozwód (Warszawa), spadek, alimenty oraz odszkodowania (Warszawa). Nieobce jest prawnikowi prawo cywilne, rodzinne i prawo spadkowe (Warszawa). Podobnie doradztwo prawne (Warszawa), prawo pracy i prawo budowlane to dziedziny prawa, które zna doskonale każdy adwokat.

Prawo wykonywania zawodu ma tylko ten, kto został wpisany na listę adwokatów przez okręgową radę adwokacką. Kandydat na adwokata musi ukończyć wyższe studia prawnicze, odbyć aplikację adwokacką, czyli praktykę w adwokaturze oraz zdać egzamin adwokacki.

Radca prawny natomiast jest to prawnik, który świadczy pomoc prawną podmiotom gospodarczym, jednostkom administracyjnym i osobom fizycznym. Udziela porad, sporządza opinie prawne i występuje przed sądami i urzędami. Nie może tylko być obrońcą w sprawach karnych ale może pełnić funkcję pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego w sprawach karnych.

If you like this articles, share it with your friend! Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! Reddit

More related articles

Comments are closed.