xporn

Kiedy się ewoluuje przemysł motoryzacyjny?

Bez wynalazków nie rozwijałyby się gałęzie przemysłu jak również nie byłby możliwy rozwój technologiczny. Niedawno gwałtownie rozwija się przemysł motoryzacyjny. Poszukuje się sposobności na redukcję spalin i zmniejszenie spalania. Niektórzy uważają, że takie rezultaty można osiągnąć przy stosowaniu magnetyzerów. Magnetyzer to urządzenie generujące pole magnetyczne w przewodach doprowadzających paliwo do silnika spalinowego. Paliwo poddane działaniu pola magnetycznego łatwiej miesza się z powietrzem, kreując mieszankę paliwowo-powietrzną, która ulega spalaniu zupełnemu w większym stopniu niż de facto. Zamontowanie magnetyzera w pojeździe posiada zapewniać uzdatnianie wody (Poznań), zmniejszenie emisji spalin, wzrost mocy oraz momentu obrotowego.

Do magnetyzerów wielu naukowców i firm motoryzacyjnych podchodzi sceptycznie. Mimo wielu badań i testów (z obiecującymi efektami), zdecydowana większość z nich uważa, że stosowanie magnetyzerów w samochodach nie przynosi znaczących wyników, albowiem ilość paliwa spalana w procesie niezupełnym jest znikoma. Druga grupa profesorów oraz inżynierów jest jednakże przekonana o skuteczności magnetyzerów. Zagadnienie ten jest bardzo kontrowersyjny, gdyż z niepodważalną wiedzą naukową styka się bezwzględny świat lobby motoryzacyjnego, który musi dbać o spersonalizowane interesy. Zwykłemu kierowcy, który chciałby po prostu oszczędzać na paliwie, nieprosto znaleźć się w morzu w większości przypadków sprzecznych opinii.

If you like this articles, share it with your friend! Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! Reddit

More related articles

Comments are closed.