xporn

profesjonalne biura rachunkowe Szczecin

Pomiędzy przyjętych poprzez Pomocy Ministrów projektów ustaw jest nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. W przyjętym poprzez rząd dokumencie zapisano, że zniesienie numeru NIP nastąpi 1 stycznia 2013 roku. Dotąd planowano, że chłopcy i dziewczęta, które nie prowadzą firmy i nie są płatnikami VAT NIP-u nie będą miały posiadać od 1 stycznia 2012 roku. Po wejściu w życie nowego prawa zdecydowana większość Polaków do rozliczeń podatkowych będzie się posługiwała numerem PESEL.

REKLAMA : biuro podatkowe Szczecin

Zgodnie z nowymi przepisami już od 1 lipca 2011 roku od ludzi fizycznych mających numer PESEL, a nie mających firm (przedsiębiorstw, działalności jednoosobowych, spółek) albo nie będących płatnikami podatku VAT nie będzie można żądać NIP jeżeli już nie jest to wymagane przepisami prawa. Z kolei od 1 stycznia 2012 roku zaplanowano zniesienie obowiązku aktualizowania treści w urzędach skarbowych. Aktualizowanie treści będzie konieczna jedynie w wypadku, gdy adres zamieszkania danej chłopcy i dziewczęta będzie inny niż adres zameldowania.Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 marca 2011 r. sygn. akt I FSK 498/dziesięć, wyodrębniony ze spółki osobowej zakład nie ma odrębnej podmiotowości prawnopodatkowej dla celów rozliczania podatku VAT. W rozpatrywanej sprawie zakład firmy jawnej mającej status Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (NZOZ) złożył do urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne na formularzu VAT-R. Przed dokonanym zgłoszeniem zakład został wyodrębniony ze korporacji organizacyjnie. Tym samym zakład uzyskał status właściciele firm w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Polecamy : biuro podatkowe Szczecin

If you like this articles, share it with your friend! Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! Reddit

More related articles

Comments are closed.